Kon Tum: Lại phát hiện 3 ca bạch hầu

Ngày 30/6, Sở Y tế tỉnh Kon Tum (Kon Tum) cho biết vừa phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu, như vậy từ đầu năm đến nay toàn tỉnh Kon Tum có 9 trường hợp bệnh này. Nắng 'độc', Bộ Y tế khuyến cáo người dân cách phòng tránh Tạo 'đường hầm' trong thành bụng cứu người đàn ông thủng ruột vì lý do không ngờ

Kon Tum: Lại phát hiện 3 ca  bạch hầu
Ngày 30/6, Sở Y tế tỉnh Kon Tum (Kon Tum) cho biết vừa phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu, như vậy từ đầu năm đến nay toàn tỉnh Kon Tum có 9 trường hợp bệnh này. Nắng 'độc', Bộ Y tế khuyến cáo người dân cách phòng tránh Tạo 'đường hầm' trong thành bụng cứu người đàn ông thủng ruột vì lý do không ngờ