Kuchar chiếm đỉnh bảng Genesis Invitational

Đánh 64 gậy ở vòng đầu, Matt Kuchar vượt lên chiếm đỉnh bảng sự kiện PGA Tour trên sân Riviera, par71 với tổng quỹ thưởng 9,3 triệu USD.

Kuchar chiếm đỉnh bảng Genesis Invitational

Đánh 64 gậy ở vòng đầu, Matt Kuchar vượt lên chiếm đỉnh bảng sự kiện PGA Tour trên sân Riviera, par71 với tổng quỹ thưởng 9,3 triệu USD.