Làm gì khi trẻ đi máy bay bị đau tai?

Mỗi khi máy bay cất và hạ cánh, trẻ nhỏ cảm thấy khó chịu vì đau tai và thêm mệt mỏi trong suốt chuyến bay.

Làm gì khi trẻ đi máy bay bị đau tai?
Mỗi khi máy bay cất và hạ cánh, trẻ nhỏ cảm thấy khó chịu vì đau tai và thêm mệt mỏi trong suốt chuyến bay.