Lạng Sơn lập danh sách cán bộ, lãnh đạo liên quan sai phạm sau kết luận thanh tra

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa họp, thống nhất việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ. Trong đó giao các sở, ngành, đơn vị lập danh sách những cá nhân liên quan đến sai phạm để kiểm điểm và xử lý trách nhiệm. Thanh tra Chính phủ đề nghị kỷ luật tổ chức, cá nhân sai phạm tại Lạng Sơn UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo giao đất trái luật Nguyên Phó Bí thư Lạng Sơn nói gì về căn biệt thự bị đề nghị thu hồi 'sổ đỏ'? Lạng Sơn bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn

Lạng Sơn lập danh sách cán bộ, lãnh đạo liên quan sai phạm sau kết luận thanh tra
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa họp, thống nhất việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ. Trong đó giao các sở, ngành, đơn vị lập danh sách những cá nhân liên quan đến sai phạm để kiểm điểm và xử lý trách nhiệm. Thanh tra Chính phủ đề nghị kỷ luật tổ chức, cá nhân sai phạm tại Lạng Sơn UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo giao đất trái luật Nguyên Phó Bí thư Lạng Sơn nói gì về căn biệt thự bị đề nghị thu hồi 'sổ đỏ'? Lạng Sơn bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn