Lấy mẫu xét nghiệm tất cả người về từ Lào

Hơn 1.000 công dân Việt từ Lào và các nước trở về sẽ được cách ly tập trung ngay và lấy mẫu xét nghiệm nCoV.

Lấy mẫu xét nghiệm tất cả người về từ Lào
Hơn 1.000 công dân Việt từ Lào và các nước trở về sẽ được cách ly tập trung ngay và lấy mẫu xét nghiệm nCoV.