Lễ viếng 13 liệt sĩ hy sinh ở Rào Trăng: Có người lính mùa thu ấy ra đi từ đó không về

Tang lễ 13 liệt sĩ hy sinh khi cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 (phường Thuận Lộc, TP Huế) vào hôm nay. Lễ viếng bắt đầu từ 7h đến 11h; lễ truy điệu và đưa tang từ 11h đến 12h cùng ngày. Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 liệt sĩ hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3 Thông tin lễ viếng, lễ truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh ở thủy điện Rào Trăng 3 Từ Đạ Dâng đến Rào Trăng

Lễ viếng 13 liệt sĩ hy sinh ở Rào Trăng: Có người lính mùa thu ấy ra đi từ đó không về
Tang lễ 13 liệt sĩ hy sinh khi cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 (phường Thuận Lộc, TP Huế) vào hôm nay. Lễ viếng bắt đầu từ 7h đến 11h; lễ truy điệu và đưa tang từ 11h đến 12h cùng ngày.