Lưu diễn nhạc kịch 'Những người khốn khổ' ở 3 miền đất nước

Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (VNOB) ngày 8/4 cho biết đã quyết định đưa vở nhạc kịch "Những người khốn khổ" đi lưu diễn từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 6/2021 tại Hà Nội, Đắk Lăk và Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu diễn nhạc kịch 'Những người khốn khổ' ở 3 miền đất nước
Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (VNOB) ngày 8/4 cho biết đã quyết định đưa vở nhạc kịch "Những người khốn khổ" đi lưu diễn từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 6/2021 tại Hà Nội, Đắk Lăk và Thành phố Hồ Chí Minh.