Lý Hải bị kiện

Lý Hải bị ông Trương Minh Nhật kiện, đòi bồi thường bốn tỷ đồng vì cho rằng đạo diễn dùng trái phép bài thơ "Gánh mẹ" nhưng anh bác bỏ.

Lý Hải bị kiện

Lý Hải bị ông Trương Minh Nhật kiện, đòi bồi thường bốn tỷ đồng vì cho rằng đạo diễn dùng trái phép bài thơ "Gánh mẹ" nhưng anh bác bỏ.