MAGGI truyền cảm hứng sáng tạo những bữa cơm nhà “ngon khỏe” trong giao đoạn “Bình thường

Từ mục đích khơi nguồn sáng tạo bữa cơm nhà ngon khỏe sau Covid-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức hội thi “Bữa ăn gia đình Việt”, với sự tài trợ từ nhãn hàng MAGGI.

MAGGI truyền cảm hứng sáng tạo những bữa cơm nhà “ngon khỏe” trong giao đoạn “Bình thường
Từ mục đích khơi nguồn sáng tạo bữa cơm nhà ngon khỏe sau Covid-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức hội thi “Bữa ăn gia đình Việt”, với sự tài trợ từ nhãn hàng MAGGI.