Mark Zuckerberg lộ thông tin cá nhân trong vụ rò rỉ dữ liệu 533 triệu người dùng Facebook

Số điện thoại di động của Giám đốc điều hành Facebook - Mark Zuckerberg cũng nằm trong số dữ liệu cá nhân của 533 triệu người dùng bị rò rỉ, theo một nhà nghiên cứu. Số điện thoại, email 533 triệu người dùng Facebook bị hacker tung lên mạng

Mark Zuckerberg lộ thông tin cá nhân trong vụ rò rỉ dữ liệu 533 triệu người dùng Facebook
Số điện thoại di động của Giám đốc điều hành Facebook - Mark Zuckerberg cũng nằm trong số dữ liệu cá nhân của 533 triệu người dùng bị rò rỉ, theo một nhà nghiên cứu.