Mặt cầu Long Biên thủng lỗ chỗ được sửa chữa thế nào?

Nhiều tuần qua người tham gia giao thông trên cầu Long Biên “rợn tóc gáy” khi thấy một số đoạn mặt cầu lún nứt kéo dài, thậm chí thủng lộ cả mặt nước sông bên dưới.   Thêm vòm cầu đá 'trăm tuổi' trên phố Phùng Hưng được đục thông thí điểm Hà Nội tung nhiều tour đêm, khuyến mãi 'khủng' kích cầu du lịch

Mặt cầu Long Biên thủng lỗ chỗ được sửa chữa thế nào?
Nhiều tuần qua người tham gia giao thông trên cầu Long Biên “rợn tóc gáy” khi thấy một số đoạn mặt cầu lún nứt kéo dài, thậm chí thủng lộ cả mặt nước sông bên dưới.