Mâu thuẫn với bố chồng

Vợ chồng tôi cưới được 8 năm. Giữa tôi với mẹ chồng không có vấn đề gì, thi thoảng tôi mâu thuẫn với bố chồng vì những điểm trái ngược trong quan điểm sống và suy nghĩ.

Mâu thuẫn với bố chồng

Vợ chồng tôi cưới được 8 năm. Giữa tôi với mẹ chồng không có vấn đề gì, thi thoảng tôi mâu thuẫn với bố chồng vì những điểm trái ngược trong quan điểm sống và suy nghĩ.