Metro Sài Gòn chưa hết lận đận

Chiều 29/6, làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác của Chính phủ, lãnh đạo UBND TPHCM cho biết dù đã hoàn tất thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư, các dự án đường sắt đô thị (metro) Bến Thành - Suối Tiên và Bến Thành - Tham Lương vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Metro Sài Gòn dự kiến chạy vào năm 2021 Metro Sài Gòn vượt ‘ải’ thủ tục thẩm định điều chỉnh dự án Metro Sài Gòn “trầy trật” vì… vốn

Metro Sài Gòn chưa hết lận đận
Chiều 29/6, làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác của Chính phủ, lãnh đạo UBND TPHCM cho biết dù đã hoàn tất thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư, các dự án đường sắt đô thị (metro) Bến Thành - Suối Tiên và Bến Thành - Tham Lương vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Metro Sài Gòn dự kiến chạy vào năm 2021 Metro Sài Gòn vượt ‘ải’ thủ tục thẩm định điều chỉnh dự án Metro Sài Gòn “trầy trật” vì… vốn