Môn võ bí truyền của Hoắc Nguyên Giáp

Là hậu duệ của Hoắc Nguyên Giáp, Huo Jinghong, 43 tuổi học võ từ lúc 5 tuổi và hiện là người thừa kế chính thức của bộ môn Thủ quyền tộc Hoắc thị.

Môn võ bí truyền của Hoắc Nguyên Giáp
Là hậu duệ của Hoắc Nguyên Giáp, Huo Jinghong, 43 tuổi học võ từ lúc 5 tuổi và hiện là người thừa kế chính thức của bộ môn Thủ quyền tộc Hoắc thị.