Một khi dịch Covid-19 xâm nhập trại giam, hậu quả sẽ rất đáng ngại

ANTD.VN - Theo hướng dẫn mới được WHO đưa ra ngày 23-3, tất cả khách đến thăm thân cùng với nhân viên và phạm nhân mới vào phải được kiểm tra thân nhiệt và đánh giá sức khỏe tại điểm ra vào. Cơ quan này cảnh báo, mọi nỗ lực kiểm soát Covid-19 trong cộng đồng lớn nói chung sẽ thất bại trừ khi thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch ở mọi nơi, bao gồm cả nơi giam giữ.

Một khi dịch Covid-19 xâm nhập trại giam, hậu quả sẽ rất đáng ngại
ANTD.VN - Theo hướng dẫn mới được WHO đưa ra ngày 23-3, tất cả khách đến thăm thân cùng với nhân viên và phạm nhân mới vào phải được kiểm tra thân nhiệt và đánh giá sức khỏe tại điểm ra vào. Cơ quan này cảnh báo, mọi nỗ lực kiểm soát Covid-19 trong cộng đồng lớn nói chung sẽ thất bại trừ khi thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch ở mọi nơi, bao gồm cả nơi giam giữ.