Mưa lớn cuốn 2 xe ô tô trôi xuống suối

Cơn mưa lớn kéo dài khiến nước đổ về và chảy mạnh qua đập tràn suối Tà Rua đã cuốn trôi cùng lúc 2 xe ô tô.

Mưa lớn cuốn 2 xe ô tô trôi xuống suối
Cơn mưa lớn kéo dài khiến nước đổ về và chảy mạnh qua đập tràn suối Tà Rua đã cuốn trôi cùng lúc 2 xe ô tô.