Muốn giúp ông nội bớt cô đơn

Ông nội tôi 87 tuổi, gần đây sức khỏe không tốt, vừa ra viện lại nhập viện tiếp, có các cô chú luân phiên chăm sóc.

Muốn giúp ông nội bớt cô đơn
Ông nội tôi 87 tuổi, gần đây sức khỏe không tốt, vừa ra viện lại nhập viện tiếp, có các cô chú luân phiên chăm sóc.