Muốn quay lại với bạn gái cũ

Tôi và em quen 5/5/2019 và chia tay 27/1/2020. Tôi rất sốc khi em nói chia tay với lý do: "Chán, muốn một mình, tự do, thoải mái, không muốn yêu nữa".

Muốn quay lại với bạn gái cũ

Tôi và em quen 5/5/2019 và chia tay 27/1/2020. Tôi rất sốc khi em nói chia tay với lý do: "Chán, muốn một mình, tự do, thoải mái, không muốn yêu nữa".