Nam giới dễ nhiễm virus corona hơn phụ nữ

Dữ liệu từ hàng trăm bệnh nhân viêm phổi tại Vũ Hán cho thấy nam dễ nhiễm virus hơn nữ, có thể do khác biệt giới tính, hệ miễn dịch.

Nam giới dễ nhiễm virus corona hơn phụ nữ

Dữ liệu từ hàng trăm bệnh nhân viêm phổi tại Vũ Hán cho thấy nam dễ nhiễm virus hơn nữ, có thể do khác biệt giới tính, hệ miễn dịch.