Nên ở nhà nội trợ hay đi làm

Tôi 34 tuổi, đã lập gia đình, có một bé 10 tuổi. Tôi đang mang bầu bé thứ hai và đã nghỉ việc, không hưởng chế độ thai sản.

Nên ở nhà nội trợ hay đi làm
Tôi 34 tuổi, đã lập gia đình, có một bé 10 tuổi. Tôi đang mang bầu bé thứ hai và đã nghỉ việc, không hưởng chế độ thai sản.