Ngày BHYT Việt Nam 1/7: Hướng tới bao phủ, chăm sóc sức khỏe toàn dân

Theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 6/2020, toàn quốc có trên 86 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT là 90% vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg. Tấm thẻ mỏng manh cứu sống 70 bệnh nhân mắc bệnh tiền tỷ BHXH TP.Hồ Chí Minh: Hết năm 2020, hơn 90% người dân tham gia BHYT Gần 700 hồ sơ cấp lại thẻ BHYT thực hiện qua dịch vụ công BHXH Đồng Nai triển khai đồng bộ giải pháp phát triển đối tượng

Ngày BHYT Việt Nam 1/7: Hướng tới bao phủ, chăm sóc sức khỏe toàn dân
Theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 6/2020, toàn quốc có trên 86 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT là 90% vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg. Tấm thẻ mỏng manh cứu sống 70 bệnh nhân mắc bệnh tiền tỷ BHXH TP.Hồ Chí Minh: Hết năm 2020, hơn 90% người dân tham gia BHYT Gần 700 hồ sơ cấp lại thẻ BHYT thực hiện qua dịch vụ công BHXH Đồng Nai triển khai đồng bộ giải pháp phát triển đối tượng