Ngày mai, 12 luật sẽ chính thức có hiệu lực

Tại các Kỳ họp thứ 6, 7, 8, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn 12 luật, chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020. Chủ tịch EuroCham : Thế giới vật lộn, Việt Nam đang có 'cơ hội vàng' 703 công chức các bộ, ngành thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp Ra văn bản ảnh hưởng đến cải cách hành chính, Sở Xây dựng Đà Nẵng bị 'tuýt còi' Bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục CNTT, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn

Ngày mai, 12 luật sẽ chính thức có hiệu lực
Tại các Kỳ họp thứ 6, 7, 8, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn 12 luật, chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020. Chủ tịch EuroCham : Thế giới vật lộn, Việt Nam đang có 'cơ hội vàng' 703 công chức các bộ, ngành thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp Ra văn bản ảnh hưởng đến cải cách hành chính, Sở Xây dựng Đà Nẵng bị 'tuýt còi' Bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục CNTT, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn