Nghệ An tìm người đến bệnh viện Bạch Mai 14 ngày qua

Những người đã đến bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, 14 ngày qua phải khai báo với chính quyền địa phương, tự cách ly theo dõi sức khỏe.

Nghệ An tìm người đến bệnh viện Bạch Mai 14 ngày qua
Những người đã đến bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, 14 ngày qua phải khai báo với chính quyền địa phương, tự cách ly theo dõi sức khỏe.