Nghệ sĩ kêu gọi ở nhà giữa Covid-19

Hoa hậu H'Hen Niê, Khánh Vân cùng nhiều sao cổ vũ hành động "Tôi ở nhà" (Stay at home) để bảo vệ bản thân và cộng đồng thời dịch. 

Nghệ sĩ kêu gọi ở nhà giữa Covid-19
Hoa hậu H'Hen Niê, Khánh Vân cùng nhiều sao cổ vũ hành động "Tôi ở nhà" (Stay at home) để bảo vệ bản thân và cộng đồng thời dịch.