Nghi 2 con báo hoang xuất hiện ở Đồng Nai

Nhận được thông tin người dân thông báo phát hiện 2 con báo trên địa bàn, chính quyền và cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh, đồng thời đưa ra cảnh báo. Báo hoang bị bắt sau 7 giờ rượt đuổi trong thành phố Ấn Độ Giải cứu báo hoang sắp chết đuối dưới giếng sâu 15 mét Sân bay đóng cửa vì báo hoang lang thang trên đường băng

Nghi 2 con báo hoang xuất hiện ở Đồng Nai
Nhận được thông tin người dân thông báo phát hiện 2 con báo trên địa bàn, chính quyền và cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh, đồng thời đưa ra cảnh báo. Báo hoang bị bắt sau 7 giờ rượt đuổi trong thành phố Ấn Độ Giải cứu báo hoang sắp chết đuối dưới giếng sâu 15 mét Sân bay đóng cửa vì báo hoang lang thang trên đường băng