Nghi can sát hại sư trụ trì bị bắt

 Nguyễn Thanh Tâm, 31 tuổi, bị bắt chiều 26/3 tại TP HCM, sau ba ngày sát hại sư thầy và một phật tử ở chùa Quảng Ân.

Nghi can sát hại sư trụ trì bị bắt
 Nguyễn Thanh Tâm, 31 tuổi, bị bắt chiều 26/3 tại TP HCM, sau ba ngày sát hại sư thầy và một phật tử ở chùa Quảng Ân.