Ngoài Phó Bí thư huyện dùng bằng giả còn cán bộ nào sai phạm bị kỷ luật?

Ngoài ông Bùi Quốc Minh – Phó Bí thư Thường trực huyện Phú Riềng (Bình Phước) sử dụng bằng giả, nơi ông công tác còn có một trưởng phòng dùng bằng giả. Ngoài ra, một số thuộc cấp của ông Minh cũng bị kỷ luật vì sai phạm trong thực hiện chương trình 134 và Trung tâm thương mại Bù Nho. Phó Bí thư huyện dùng bằng giả từng được bao che sai phạm thế nào? Cách chức một phó bí thư huyện ủy dùng bằng giả Sử dụng bằng đại học giả để ứng cử, Phó Bí thư Thường trực huyện bị cách chức

Ngoài Phó Bí thư huyện dùng bằng giả còn cán bộ nào sai phạm bị kỷ luật?
Ngoài ông Bùi Quốc Minh – Phó Bí thư Thường trực huyện Phú Riềng (Bình Phước) sử dụng bằng giả, nơi ông công tác còn có một trưởng phòng dùng bằng giả. Ngoài ra, một số thuộc cấp của ông Minh cũng bị kỷ luật vì sai phạm trong thực hiện chương trình 134 và Trung tâm thương mại Bù Nho. Phó Bí thư huyện dùng bằng giả từng được bao che sai phạm thế nào? Cách chức một phó bí thư huyện ủy dùng bằng giả Sử dụng bằng đại học giả để ứng cử, Phó Bí thư Thường trực huyện bị cách chức