Ngôi làng mang tên Thánh Corona

Sankt Corona am Wechsel có thể phải cân nhắc về chiến dịch quảng bá du lịch, khi đại dịch Covid-19 khiến ngôi làng gây chú ý ngoài mong muốn.

Ngôi làng mang tên Thánh Corona
Sankt Corona am Wechsel có thể phải cân nhắc về chiến dịch quảng bá du lịch, khi đại dịch Covid-19 khiến ngôi làng gây chú ý ngoài mong muốn.