Người chiến sĩ cắm lá cờ đầu tiên trên nóc Dinh Độc Lập là ai?

Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trang sử đau thương khép lại và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam kéo dài mãi mai. Con sông nào dài nhất thế giới nhưng không có một cây cầu? Tác giả bài hát được chọn làm quốc ca của Cộng hòa Pháp là ai? Ai gây ra vụ thảm sát kinh hoàng ở Đại học Bách khoa Virginia?

Người chiến sĩ cắm lá cờ đầu tiên trên nóc Dinh Độc Lập là ai?
Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trang sử đau thương khép lại và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam kéo dài mãi mai.