Người đi trên chuyến bay có nCoV cần làm gì?

Khi tiếp viên được xác định mắc Covid-19, tất cả hành khách trên khoang của chuyến bay đó được coi là trường hợp có tiếp xúc gần.

Người đi trên chuyến bay có nCoV cần làm gì?
Khi tiếp viên được xác định mắc Covid-19, tất cả hành khách trên khoang của chuyến bay đó được coi là trường hợp có tiếp xúc gần.