Người phụ nữ 72 tuổi xông pha tuyến đầu

2 tháng qua, bà Dương Thị Tuyết theo hàng chục chuyến xe đem hàng cứu trợ vào khu phong toả, đôi lúc bà "giấu mệt" vì lo con cái không cho tiếp tục làm.

Người phụ nữ 72 tuổi xông pha tuyến đầu
2 tháng qua, bà Dương Thị Tuyết theo hàng chục chuyến xe đem hàng cứu trợ vào khu phong toả, đôi lúc bà "giấu mệt" vì lo con cái không cho tiếp tục làm.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0