Người phụ nữ không thể giữ cổ thẳng

Chị Hương 48 tuổi ở Bình Chánh, mắc "hội chứng đầu gập" hiếm gặp, luôn cúi gập cổ 3 năm nay. 

Người phụ nữ không thể giữ cổ thẳng
Chị Hương 48 tuổi ở Bình Chánh, mắc "hội chứng đầu gập" hiếm gặp, luôn cúi gập cổ 3 năm nay.