Người tán tỉnh tôi bỗng im lặng

Tôi 27 tuổi, làm việc tại một tổ chức tín dụng ở Hà Nội, ngoại hình khá, biết điều và hiểu chuyện. Tuổi tôi không còn trẻ để nghĩ đến chuyện yêu đương bốc đồng.

Người tán tỉnh tôi bỗng im lặng

Tôi 27 tuổi, làm việc tại một tổ chức tín dụng ở Hà Nội, ngoại hình khá, biết điều và hiểu chuyện. Tuổi tôi không còn trẻ để nghĩ đến chuyện yêu đương bốc đồng.