'Người tìm manh mối' chống virus corona

Trong khi mọi người tránh xa nơi nào nghi có virus corona, Bu Ge, chuyên gia vi trùng, ngày ngày làm việc trong môi trường đầy virus. 

'Người tìm manh mối' chống virus corona

Trong khi mọi người tránh xa nơi nào nghi có virus corona, Bu Ge, chuyên gia vi trùng, ngày ngày làm việc trong môi trường đầy virus.