Người Việt gắng giữ lạc quan trong tâm dịch COVID-19 ở Daegu

Những người Việt sống trong tâm dịch COVID-19 ở thành phố Daegu (Hàn Quốc) bày tỏ lo ngại trước dịch bệnh bùng phát nhưng cố gắng lạc quan và bác bỏ những thông tin đồn đoán như “thành phố ma”, thực phẩm hết sạch.

Người Việt gắng giữ lạc quan trong tâm dịch COVID-19 ở Daegu
Những người Việt sống trong tâm dịch COVID-19 ở thành phố Daegu (Hàn Quốc) bày tỏ lo ngại trước dịch bệnh bùng phát nhưng cố gắng lạc quan và bác bỏ những thông tin đồn đoán như “thành phố ma”, thực phẩm hết sạch.