Người Việt giữa dịch Covid-19: Thích nghi với cuộc sống án binh bất động

Tuy cuộc sống bị ảnh hưởng khi sống trong các khu vực bị phong tỏa ở châu Âu do dịch Covid-19, nhưng nhiều người Việt vẫn tin vào các biện pháp phòng, chống dịch của chính quyền sở tại.

Người Việt giữa dịch Covid-19: Thích nghi với cuộc sống án binh bất động
Tuy cuộc sống bị ảnh hưởng khi sống trong các khu vực bị phong tỏa ở châu Âu do dịch Covid-19, nhưng nhiều người Việt vẫn tin vào các biện pháp phòng, chống dịch của chính quyền sở tại.