Người Việt hải ngoại với thời khắc thiêng liêng của năm mới

Người gốc Việt trên thế giới luôn giữ truyền thống đón tết và tổ chức nhiều hoạt động mừng năm mới âm lịch như ở quê hương.

Người Việt hải ngoại với thời khắc thiêng liêng của năm mới
Người gốc Việt trên thế giới luôn giữ truyền thống đón tết và tổ chức nhiều hoạt động mừng năm mới âm lịch như ở quê hương.