Người Việt ở Thụy Sĩ: phố xá vắng vẻ, giữ khoảng cách an toàn 2 m giữa đại dịch COVID-19

Thụy Sĩ là một trong những nước châu Âu bị ảnh hưởng nặng nhất vì dịch COVID-19. Nước này đã huy động lực lượng quân sự chưa từng thấy từ thời chiến để giúp ngăn dịch lây lan.

Người Việt ở Thụy Sĩ: phố xá vắng vẻ, giữ khoảng cách an toàn 2 m giữa đại dịch COVID-19
Thụy Sĩ là một trong những nước châu Âu bị ảnh hưởng nặng nhất vì dịch COVID-19. Nước này đã huy động lực lượng quân sự chưa từng thấy từ thời chiến để giúp ngăn dịch lây lan.