Người vứt khẩu trang bừa bãi sẽ bị phạt 3-7 triệu đồng

Bộ Y tế chiều 14/2 đề nghị các bộ ngành phạt 3-7 triệu đồng với người vứt, thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng không đúng nơi quy định.

Người vứt khẩu trang bừa bãi sẽ bị phạt 3-7 triệu đồng

Bộ Y tế chiều 14/2 đề nghị các bộ ngành phạt 3-7 triệu đồng với người vứt, thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng không đúng nơi quy định.