Nguy cơ mắc COVID-19 'gần như bằng 0' trên máy bay nếu hành khách đeo khẩu trang 

Nguy cơ phơi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên các chuyến bay là rất thấp nếu hành khách đeo khẩu trang.

Nguy cơ mắc COVID-19 'gần như bằng 0' trên máy bay nếu hành khách đeo khẩu trang 
Nguy cơ phơi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên các chuyến bay là rất thấp nếu hành khách đeo khẩu trang.