Nguyên nhân dẫn đến trầm cảm ít ai ngờ

Nhiều yếu tố gây bệnh trầm cảm như chấn thương, đau buồn khi có người thân mất, tai nạn hoặc do gen.

Nguyên nhân dẫn đến trầm cảm ít ai ngờ
Nhiều yếu tố gây bệnh trầm cảm như chấn thương, đau buồn khi có người thân mất, tai nạn hoặc do gen.