Nhà giáo nào trong lịch sử nổi danh về tài tiên tri?

Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Khai quật mộ trái phép, tự nhận là 'cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm' 10X được mệnh danh 'nam thần' trường Nguyễn Bỉnh Khiêm là ai?

Nhà giáo nào trong lịch sử nổi danh về tài tiên tri?
Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16.