Nhà toán học được in lên đồng 50 bảng Anh sắp phát hành là ai?

Ông là người đặt ra nền tảng cho khoa học máy tính hiện đại và các bản vẽ kỹ thuật cho máy móc dùng để giải mã Enigma.

Nhà toán học được in lên đồng 50 bảng Anh sắp phát hành là ai?
Ông là người đặt ra nền tảng cho khoa học máy tính hiện đại và các bản vẽ kỹ thuật cho máy móc dùng để giải mã Enigma.