Nhiều khách nước ngoài đến Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa

Lãnh đạo Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa cho biết lượng khách nước ngoài đến lưu trú, nhất là khách châu Âu vẫn ổn định, không có dấu hiệu giảm.

Nhiều khách nước ngoài đến Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa

Lãnh đạo Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa cho biết lượng khách nước ngoài đến lưu trú, nhất là khách châu Âu vẫn ổn định, không có dấu hiệu giảm.