Nhiều người tự nguyện 'đóng tiền cách ly'

Được trải nghiệm những điều kiện trong khu cách ly sau khi từ nước ngoài trở về, nhiều người đã tự nguyện góp tiền, ủng hộ công tác chống dịch Covid-19 của chính phủ.

Nhiều người tự nguyện 'đóng tiền cách ly'
Được trải nghiệm những điều kiện trong khu cách ly sau khi từ nước ngoài trở về, nhiều người đã tự nguyện góp tiền, ủng hộ công tác chống dịch Covid-19 của chính phủ.