Nhóm học sinh cho vay nặng lãi

Nam học sinh trường THPT Phan Đăng Lưu, huyện Krông Buk cho bạn nữ cùng trường vay 6 triệu đồng, lãi suất 20% một tuần.

Nhóm học sinh cho vay nặng lãi
Nam học sinh trường THPT Phan Đăng Lưu, huyện Krông Buk cho bạn nữ cùng trường vay 6 triệu đồng, lãi suất 20% một tuần.