Nhóm thanh niên dùng rìu truy sát

Trần Huy Hoàng (22 tuổi) cùng 3 người khác lĩnh 15 năm tù giam vì dùng rìu, ống tuýp sắt đánh gục anh Lê Minh Đức tại quán internet.

Nhóm thanh niên dùng rìu truy sát

Trần Huy Hoàng (22 tuổi) cùng 3 người khác lĩnh 15 năm tù giam vì dùng rìu, ống tuýp sắt đánh gục anh Lê Minh Đức tại quán internet.