Nhóm Xẩm Hà Thành hát 'Tiêu diệt corona'

Nhóm Xẩm Hà Thành ra mắt bài hát "Tiêu diệt corona" ngày 26/3,  ủng hộ phòng chống Covid-19 bằng âm nhạc cổ truyền.

Nhóm Xẩm Hà Thành hát 'Tiêu diệt corona'
Nhóm Xẩm Hà Thành ra mắt bài hát "Tiêu diệt corona" ngày 26/3,  ủng hộ phòng chống Covid-19 bằng âm nhạc cổ truyền.