Những bản hit của Phan Mạnh Quỳnh

Ca khúc "Vợ người ta" của Phan Mạnh Quỳnh từng được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam năm 2015.

Những bản hit của Phan Mạnh Quỳnh
Ca khúc "Vợ người ta" của Phan Mạnh Quỳnh từng được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam năm 2015.