Những người âm thầm tiếp sức bác sĩ chống dịch

Những ly cà phê nóng, bánh mì dinh dưỡng cao được người dân gửi tặng các y bác sĩ chống Covid-19 kèm thông điệp: Hãy chiến đấu kiên cường để về nhà khỏe mạnh. 

Những người âm thầm tiếp sức bác sĩ chống dịch
Những ly cà phê nóng, bánh mì dinh dưỡng cao được người dân gửi tặng các y bác sĩ chống Covid-19 kèm thông điệp: Hãy chiến đấu kiên cường để về nhà khỏe mạnh.